- China

JIANGYIN NEPTUNE

FASSMER-MARLAND

WUXI HUAHAI

NINGBO ASIA

WUXI DONGWU

ZHEN JIANG DH

Jiangyinshi Beihai LSA Co., Ltd.

Jiangsu Jiaoyan Marine Equipment Co., Ltd

CSSC Luzhou Zhenjiang Marine Auxiliary Machinery Co.,Ltd

QINGDAO BEIHAI

Minzi Machinery

JingYin Wolong F.R.P.BoatCo.,Ltd

Wuxi Xingsheng

Wuxi Hai Hong Boat